Postup při koupi bytové jednotky v projektu

1. Ústní rezervace

Byt, o který projevíte zájem, na Vaše přání předběžně rezervujeme na dobu 7 dní, abyste měli čas prostudovat si podklady k projektu, prověřit možnosti financování apod.
Ústní rezervace může být poskytnuta pouze po osobním setkání s naším prodejcem, a to v sídle naší společnosti (v případě bytů v přípravě/ve výstavbě), nebo po prohlídce bytu (v případě dokončených projektů).

2. Rezervační smlouva

V případě Vašeho rozhodnutí byt koupit, zašleme Vám návrh Rezervační smlouvy.
Standardní doba rezervace činí 30ti dnů od podpisu smlouvy. V odůvodněných případech může být po vzájemné dohodě tato doba prodloužena.Rezervační poplatek činí 200 000,- Kč za každou jednotlivou jednotku.
Přílohou rezervační smlouvy je i vzorový text následné smlouvy, a to Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (v případě bytů v přípravě/ve výstavbě), nebo Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (v případě dokončených projektů).

3. Smlouva o smlouvě budoucí kupní (v případě bytů v přípravě/ve výstavbě)

Tato smlouva se uzavírá v rámci rezervační doby a především vymezuje:

4. Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (Kupní smlouva)

Tato smlouva se uzavírá v rámci buď rezervační doby (v případě dokončených projektů), nebo v rámci doby dohodnuté ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní (v případě bytů v přípravě/ve výstavbě). Ve smlouvě je přesně specifikován předmět převodu, kupní cena bez i včetně DPH, způsob uhrazení (vlastní prostředky/hypoteční úvěr), termín předání jednotky a další náležitosti potřebné k převodu vlastnictví jednotky.
V rámci Kupní smlouvy je možné sjednat úschovu kupní ceny. U smluvní advokátní kanceláře naší společnosti je tato služba poskytována zdarma.

5. Předání bytové jednotky

Předání bytu do užívání nového vlastníka probíhá po úhradě kupní ceny a převodu vlastnictví na katastru nemovitostí. Před dohodnutým termínem předání obdrží klient do emailu odkaz ke stažení Manuálu uživatele jednotky, který obsahuje veškeré potřebné informace k ovládání a údržbě standardního vybavení a zařízení bytu, případně společných prostor. V průběhu předání je pak sepsán podrobný předávací protokol o předaných klíčích, stavech měřičů energií, správě domu, technickém stavu bytu apod.

Načítám